Res till Indien!

Nästa resa till Indien kommer att ske i juni 2020
Res med oss till Indien, yoga och Ayurveda

Next trip to India will happen in June 2020
Travel with us to India, yoga and Ayurveda
About Ayurveda in English: aboutayurveda.pdf

Vi hade besök från Indien 2017 för att få information om Ayurveda och Rajah Ayurveda direkt från Kerala dit våra resor till Indien går. Två ayurvediska läkare och en sakkunnig person kom till oss för att delge sina kunskaper och kompetens och där var också många som tog möjligheten till en kort ayurvedisk hälsorådgivning.
Rajah Ayurveda och Norrköpings och Ängsbacken Övre KundaliniYogaCenter bjöd in!

Nu är vi enade i ett fullständigt samarbete där vår verksamhet är -
A branch of Rajah Ayurveda in Sweden  

© Copyright 2019, Tenth Gate Sweden AB