Res till Indien/travel to India

Nästa resa till Indien planerar vi för att ske under juni 2019
Välkommen på information om Indienresan!
Ayurvedisk em-information om Indien-resa - lördag 26/1 2019, kl 15-17 - Norrköpings KundaliniYogaCenter - anmälan senast kvällen före - gratis!

Next trip to India we are planning for in June 2019
Welcome for information about travelling to India!
Ayurvedic afternoon-information about travelling to India - Saturday 26th of January 2019 at 3-5 pm - Norrköpings KundaliniYogaCenter - register at the latest evening before - no cost!

About Ayurveda in English: aboutayurveda.pdf

Vi hade besök från Indien tisdagen 26 september 2017 med möjligheten att få information om Ayurveda och Rajah Ayurveda i Kerala dit våra resor till Indien går. Två ayurvediska läkare och en sakkunnig person kom till oss för att delge sina kunskaper och kompetens och där var också många som tog möjligheten till en kort ayurvedisk hälsorådgivning.
Rajah Ayurveda och Norrköpings och Ängsbacken Övre KundaliniYogaCenter bjöd in! 

© Copyright 2019, Tenth Gate Sweden AB