Resor till Indien/travel to India

Nästa resa till Indien planerar vi för att ske under juni 2019
Information om Indienresan kommer!
Next trip to India we are planning for in June 2019
Information about travelling to India is coming!
About Ayurveda in English: aboutayurveda.pdf

 

Besök från Indien!

Hade vi tisdagen 26 september 2017 med möjligheten att få information om Ayurveda och Rajah Ayurveda i Kerala dit våra resor till Indien går. Två ayurvediska läkare och en sakkunnig person kom till oss för att delge sina kunskaper och kompetens och där var också många som tog möjligheten till en kort ayurvedisk hälsorådgivning.
Rajah Ayurveda och Norrköpings KundaliniYogaCenter bjöd in! 

© Copyright 2018, Tenth Gate Sweden AB